Language:
Function Loops - Vocals With Lokka 3
Download from Usenet.nl
Fillistan
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/FULL LENGHT/05_ACAPELLA_DRY.wav 23.66 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/FULL LENGHT/05_ACAPELLA_WET.wav 23.66 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/FULL LENGHT/05_MUSIC_MIXDOWN.wav 23.66 MB
04 AWAY 128BPM A/FULL LENGHT/04_ACAPELLA_DRY.wav 19.64 MB
04 AWAY 128BPM A/FULL LENGHT/04_MUSIC_MIXDOWN.wav 19.64 MB
04 AWAY 128BPM A/FULL LENGHT/04_ACAPELLA_WET.wav 19.64 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/FULL LENGHT/01_MUSIC_MIXDOWN.wav 17.03 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/FULL LENGHT/01_ACAPELLA_WET.wav 17.03 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/FULL LENGHT/03_MUSIC_MIXDOWN.wav 16.09 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/FULL LENGHT/03_ACAPELLA_DRY.wav 16.09 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/MUSICAL LOOPS/03_LEAD_G_WET.wav 16.09 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/FULL LENGHT/03_ACAPELLA_WET.wav 16.09 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/FULL LENGHT/01_ACAPELLA_DRY.wav 15.62 MB
02 THE SKY 128BPM C#/FULL LENGHT/02_ACAPELLA_DRY.wav 15.62 MB
02 THE SKY 128BPM C#/FULL LENGHT/02_MUSIC_MIXDOWN.wav 15.62 MB
02 THE SKY 128BPM C#/FULL LENGHT/02_ACAPELLA_WET.wav 15.62 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/MUSICAL LOOPS/05_BASS_A#_WET.wav 15.14 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/MUSICAL LOOPS/03_LEAD_G_DRY.wav 15.14 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/MUSICAL LOOPS/05_LEAD_A#_WET.wav 9.46 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/MUSICAL LOOPS/02_LEAD_C#_WET.wav 9.46 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/MUSICAL LOOPS/04_LEAD_CE_WET.wav 8.52 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/MUSICAL LOOPS/01_LEAD02_E_WET.wav 8.52 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/01_EXTRA_02_RAW.wav 8.04 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/01_EXTRA_01_RAW.wav 7.81 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/04_EXTRA_02_RAW.wav 7.59 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/VOCALS/04_VOCAL_04_DRY.wav 7.57 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/VOCALS/04_VOCAL_04_WET.wav 7.57 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/MUSICAL LOOPS/02_BASS_C#_WET.wav 7.57 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/MUSICAL LOOPS/04_LEAD_CE_DRY.wav 7.57 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/04_EXTRA_01_RAW.wav 7.57 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/MUSICAL LOOPS/01_LEAD02_E_DRY.wav 7.57 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/MUSICAL LOOPS/03_BASS_G.wav 7.57 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/MUSICAL LOOPS/05_LEAD_A#_DRY.wav 7.57 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/MUSICAL LOOPS/02_LEAD_C#_DRY.wav 7.57 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/02_EXTRA_03_RAW.wav 6.98 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/VOCALS/02_VOCAL_03_WET.wav 5.68 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/VOCALS/02_VOCAL_03_DRY.wav 5.21 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/VOCALS/01_VOCAL_04_WET.wav 4.73 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/MUSICAL LOOPS/01_LEAD01_E_WET.wav 4.73 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/VOCALS/01_VOCAL_04_DRY.wav 4.02 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/01_EXTRA_03_RAW.wav 4.02 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/VOCALS/03_VOCAL_04_WET.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/VOCALS/03_VOCAL_04_DRY.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/VOCALS/03_VOCAL_03_DRY.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/VOCALS/03_VOCAL_03_WET.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/05_VOCAL_02_DRY.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/05_EXTRA_03_RAW.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/05_VOCAL_05_DRY.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/05_VOCAL_06_WET.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/05_VOCAL_06_DRY.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/05_VOCAL_04_DRY.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/05_VOCAL_04_WET.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/05_VOCAL_05_WET.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/VOCALS/03_VOCAL_01_WET.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/VOCALS/03_VOCAL_02_DRY.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/VOCALS/03_VOCAL_02_WET.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/VOCALS/03_VOCAL_01_DRY.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/05_VOCAL_03_WET.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/05_VOCAL_03_DRY.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/05_VOCAL_02_WET.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/03_EXTRA_01_RAW.wav 3.79 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/VOCALS/01_VOCAL_03_WET.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/03_EXTRA_02_RAW.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/03_EXTRA_03_RAW.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/MUSICAL LOOPS/05_LEAD_A#_EXTRA-DRY.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/MUSICAL LOOPS/03_LEAD_G_EXTRA-DRY.wav 3.79 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/MUSICAL LOOPS/02_BASS_C#_DRY.wav 3.79 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/VOCALS/01_VOCAL_03_DRY.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/05_VOCAL_01_DRY.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/MUSICAL LOOPS/03_SYNTH_G.wav 3.79 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/MUSICAL LOOPS/04_BASS_A.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/05_VOCAL_01_WET.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/MUSICAL LOOPS/05_BASS_A#_DRY.wav 3.79 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/05_EXTRA_01_RAW.wav 3.79 MB
BONUS/DRUM_02.wav 3.79 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/VOCALS/04_VOCAL_02_DRY.wav 3.79 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/MUSICAL LOOPS/01_BASS_E.wav 3.79 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/VOCALS/02_VOCAL_02_DRY.wav 3.79 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/VOCALS/02_VOCAL_02_WET.wav 3.79 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/VOCALS/04_VOCAL_02_WET.wav 3.79 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/VOCALS/01_VOCAL_02_WET.wav 3.79 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/VOCALS/01_VOCAL_02_DRY.wav 3.79 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/VOCALS/01_VOCAL_01_DRY.wav 3.79 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/VOCALS/01_VOCAL_01_WET.wav 3.79 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/VOCALS/02_VOCAL_01_DRY.wav 3.79 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/MUSICAL LOOPS/01_LEAD01_E_EXTRA-DRY.wav 3.79 MB
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/MUSICAL LOOPS/01_LEAD01_E_DRY.wav 3.79 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/VOCALS/02_VOCAL_01_WET.wav 3.79 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/MUSICAL LOOPS/02_LEAD_C#_EXTRA-DRY.wav 3.79 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/VOCALS/04_VOCAL_01_DRY.wav 3.79 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/VOCALS/04_VOCAL_01_WET.wav 3.79 MB
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/03_EXTRA_04_RAW.wav 3.67 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/VOCALS/04_VOCAL_03_DRY.wav 3.55 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/VOCALS/04_VOCAL_03_WET.wav 3.55 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/02_EXTRA_02_RAW.wav 2.84 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/02_EXTRA_01_RAW.wav 2.13 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/VOCALS/02_VOCAL_04_DRY.wav 1.89 MB
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/VOCALS/02_VOCAL_04_WET.wav 1.89 MB
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/MUSICAL LOOPS/04_LEAD_CE_EXTRA-DRY.wav 1.89 MB
BONUS/DRUM_01_TOP.wav 1.89 MB
BONUS/DRUM_01_KICK.wav 1.89 MB
BONUS/DRUM_03.wav 1.89 MB
BONUS/DRUM_01.wav 1.89 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/VOCALS/RAW EXTRA DRY/05_EXTRA_02_RAW.wav 1.89 MB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/MIDI/05_BASS.mid 1.15 KB
05 INTO THE BLUE 128BPM A#/LOOPS/MIDI/05_LEAD.mid 817.00 B
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/MIDI/02_LEAD.mid 765.00 B
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/MIDI/01_LEAD.mid 719.00 B
01 ONE MORE NIGHT 128BPM E/LOOPS/MIDI/01_BASS.mid 554.00 B
02 THE SKY 128BPM C#/LOOPS/MIDI/02_BASS.mid 515.00 B
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/MIDI/03_BASS&LEAD.mid 510.00 B
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/MIDI/04_LEAD.mid 425.00 B
03 HAVE IT ALL 128BPM G/LOOPS/MIDI/03_SYNTH.mid 294.00 B
04 AWAY 128BPM A/LOOPS/MIDI/04_BASS.mid 225.00 B
Med
Function Loops - Vocals With Lokka 3.wav 704.25 MB
Function Loops - Vocals With Lokka 3.wav 509.04 MB
Function Loops - Vocals With Lokka 3.wav 729.97 MB
Function Loops - Vocals With Lokka 3.rar 311.30 MB
Function Loops - Vocals With Lokka 3.rar 2.21 GB
Om oss : Vi är en DHT resurs sökmotor baserad på Torrents-protokollet, alla resurser kommer från DHT Sökroboten i 24 timmar. Alla data genereras automatiskt av programmet. Vi lagrar inte några resurser och Torrents filer, bara att indexera den Torrents meta informationen och tillhandahåller söktjänster.
Magnet länk Är en ny form av delar, varje länk som motsvarar en BT frö fil. Du kan hämta den magnetiska länken till resurser via programvara, såsom µTorrent
Magnet länkar & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština